કોંગ્રેસ પર હુમલો કરી ભાજપ યુવા પ્રમુખે બનાવટી ‘ફ્રેક્ચર’ બતાવ્યું, બીજા દિવસે પાટો છૂટી ગયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.