કોંગ્રેસ મુક્ત થયેલું ખેડા, ભાજપ સામે ભાજપની લડાઈ  

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.