કોઈને ખબર ન પડી અને રૂ.17 કરોડ જામપાએ છુપી રીતે ચૂકવી દીધા, તપાસનો આદેશ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.