ખંભાતના અખાતના સાગર ખેડુ અને ખેડૂતો પર ચેરનો ખતરો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.