ખાંટ કોંગ્રેસ સાથે હતા તેથી ધારાસભ્ય પદેથી તગેડી મૂકાયા – કોંગ્રેસ, અમે પેટા ચૂંટણી જીતીશુ – સીએમ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.