ખેડામાં કોંગ્રેસના બિમલ શાહ સામે વિરોધ પણ જીતની શક્યતા વધી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.