ખેડા કોંગ્રેસના 20 ચૂંટાયેલા પ્રતિનિઓએ રાજીનામાં આપ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.