ખેડૂતો આત્મહત્યા કરે પણ 4 હજાર કરોડના ભાજપના કૌભાંડી મોજ કરે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.