ખેડૂત નેતા હાર્દિક પટેલે મુખ્ય પ્રધાન રૂપાણીને પત્રમાં શું લખી મોકલ્યું કે સરકાર ઊંચી થઇ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.