ખેતી પછાત કેમ છે તેની વિગતો સરવેમાં બહાર આવી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.