ખેલો ઈન્ડિયાની શરૂઆતમાં 12 વર્ષની છોકરીના ગળામાં ભાલો ઘુસી ગયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.