ગાંધીનગરની ફાઇવસ્ટાર હોટલનો ખર્ચ 243.58 કરોડથી વધીને 721 કરોડ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.