ગાંધીનગરમાં આદિવાસી દલીત રેલી, આંદોલન શરું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.