ગાંધીનગરમાં પટેલ મતદારો વધું છતાં અમિત શાહ કેમ ? સી કે પટેલની ટિકિટ કોણે કાપી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.