ગાંધીનગરમાં મેયરની ચૂંટણીમાં મારામારી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.