ગાંધીનગર મેયરની ચૂંટણીમાં BJP-કોંગ્રેસના સભ્યોએ કરી છુટા હાથની મારામારી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.