ગાંધીનગર લોકસભામાં અમિત શાહ કે ચાવડા સામે ફરિયાદ કરવી હોય તો ફોન કરો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.