ગાયના નામે મત માંગ્યા અને જગન્નાથ મંદિરની જમીન ભાજપે લીધી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.