ગીરના રાજાનું વેકેશન થયું પૂર્ણ, સિંહદર્શન માટે લોકો કતારમાં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.