ગીરમાં રિસોર્ટને સીલ મારવાનું શરુ થતાં માલિકો ગાંધીનગર પહોંચ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.