ગુજરાતના પહાડપુરમાં ત્રણ પુત્રીઓએ પિતાને કાંધ આપી, દ્રશ્યો જોઈ આંખો ભીની 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.