ગુજરાતના 40 લાખ ખેડૂતો ઉપર 60 હજાર કરોડનું દેવું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.