ગુજરાતની ચૂંટણીમાં રાજકારણીઓએ જંગી ફંડ મેળવ્યું, પણ 55 ટકા તો ખર્ચ જ ન કર્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.