ગુજરાતની જેલમાં ફોન પકડાવાની ઘટના બે હજારને પાર થઈ 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.