ગુજરાતમાં કેટલા લોકો સમલૈંગિક છે ? 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.