ગુજરાતમાં દેશના કુલ પ્લાસ્ટિકના 60 ટકા ઉત્પાદન થાય છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.