ગુજરાતમાં 23 ખેલાડીઓ ઓલમ્પિકની તાલીમ લઈ રહ્યાં છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.