ગુજરાતમાં 56થી વધુ રાજકીય વ્યક્તિઓની હત્યા થઈ છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.