’ગુજરાત , ગાંધીનું છે કે પછી ગોડસેનું?’ : વિપક્ષ નેતાના મોદી-શાહને ચાબખાં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.