ગુણવંત શાહના અવગુણ સામે પત્રકાર ધીમંત પુરોહિત અવાજ ઉઠાવે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.