ગૃહ રાજ્ય પ્રધાન જાડેજા, ક્લોઝ્ડ સર્કિટ ટેલિવિઝનનો આ અહેવાલ અમિત શાહને વંચાવજો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.