ગોલા ગામની ગો ગૌશાળામાં ચાર ગાયો મોત, પીવાનું પાણી ન હતું  

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.