ઘર છોડી દેતાં નરેન્દ્ર મોદીને અમે ભૂલી ગયા હતા – પ્રહલાદ મોદી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.