ઘેટી ગામના આરોગ્ય કેન્દ્રમાં રાજ્યનું પ્રથમ હેલ્થ એટીએમ કાર્યરત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.