ઘોડાની વસતિમાં 50 ટકાનો ઘટાડો, હવે અશ્વ શો થશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.