ચાર મિત્રો બર્થડે પાર્ટી ઉજવીને પરત ફરતા હતા ત્યારે મોત કઈ રીતે આંબી ગયું?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.