ચોકીદારના મુદ્દે મહિલાઓના કપડા ખેંચી મારામારી, ચોકીદાર પોલીસ જોતી રહી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.