ચોમાસા માં 200 લોકોના મોત કેમ થયા?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.