છપાક જેવો ગુજરાતની કાજલનો એસિડ ફેંકવાનો કિસ્સો, આરોપીને જન્મટીપ પણ કાજલને જીવનની તકલીફ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.