છાપામાં જાહેરાત માટે પંચની મંજૂરી લેવી પડશે, કાળા નાણાં આપી ટીવીમાં સમાચાર પ્રસારિત થાય છે તેનું શું ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.