જહાજો પર ફેસબુક, વ્હોટએપ, ઈન્સ્ટા પર પ્રતિબંધ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.