જિલ્લામાં ઝરમરથી માંડી દોઢ ઇંચ વરસાદ, ભિલોડા અઢી, મેઘરજમાં દોઢ અને બાયડમાં એક ઇંચ વરસાદ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.