જીટીયુએ દિવાળીના વેકેશનમાં પરીક્ષા ગોઠવતાં વિવાદ, હવે એક સપ્તાહ પરીક્ષા પાછી ઠેલવી પડશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.