જુનાગઢ અને મહેસાણામાં વરસાદથી ફરી એક વખત ખેડૂતોની તારાજગી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.