જૂનાગઢમાં રીંગરોડનું કામ ફરી શરૂં થયું, ખેડૂતો ફરી વિરોધમાં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.