જૂનાગઢ, રાજકોટ, પોરબંદરમાં વરસાદથી ઘેડમાં સ્થિતિ વણસી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.