જે અલ્પેશ ઠાકોરે કર્યું તે 182 ધારાસભ્યો કરે તો લોકોની કોઈ સમસ્યા ન રહે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.