જ્વેલર્સની દુકાનમાંથી ગઠિયો 20 ગ્રામ સોનું અને 17800 રોકડ ઉઠાવી છૂ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.