ઝારખંડ સાથે 11 રાજ્યોમાં પિતા પછી પુત્ર મુખ્ય પ્રધાન, ગુજરાતમાં એક નહીં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.