ઝેરીલું રિફાઈન્ડ તેલ બનાવવા વપરાતી બ્લીચીંગ ક્લે કચ્છમાં બને છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.